Dětská skupina Medovníček

Projekt Dětská skupina MEDOVNÍČEK, z.s.  je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Registrační číslo projektu :

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006709.

-  rodinná atmosféra

-  partnerský přístup

- častý pobyt venku

- důraz pro učení prožitkem a s radostí

- kolektiv 12 dětí a dva průvodci

- prvky Montessori a Waldorfské pedagogiky ve výuce

- každý den angličtina hravou formou 

 

(pro více info klikněte)

O zřízení Lesní školky jsme uvažovali dlouho. Jen ty lesy moc v okolí nejsou. Tak tedy lepší název pro naši novou školku je zahradní. 🙂 Děti mají k dispozici velký travnatý dvorek a rozsáhlou zahradu za stodolou, kde budou prolézačky a pískoviště, kde s dětmi pěstujeme zeleninu a kytičky a kde jsou zvířátka (slepičky, králíci...). Vše tvoříme s dětmi a postupně, abychom je do budování zapojili a ony měly z toho radost stejně jako my.

Chodíme na procházky do okolí a jezdíme na výlety do opravdových lesů... Koncept je blízký lesním školkám, proto v dalším textu používáme název lesní školka.

 

Pár důvodů proč chceme, aby byly děti hodně venku:

Výhody oproti klasické školce:

 

 • samostatnost - dítě se učí naslouchat samo sobě a reagovat na své potřeby,
 • motorika - rozmanité prostředí napomáhá přirozenému rozvoji jemné i hrubé motoriky,
 • učení prožitkem - dítě má možnost zkoumat všemi smysly a učit se vlastním prožitkem ze skutečného světa nikoli zprostředkovaně pomocí umělých pomůcek,
 • sociální dovednosti - díky úzkému kontaktu v malé a věkově různorodé skupině se děti učí komunikaci, spolupráci, toleranci a respektu k sobě navzájem i k dospělým,
 • kreativita a fantazie – hra v přírodním prostředí s přírodními materiály umožnuje velký rozvoj fantazie a kreativity oproti hotovým hračkám v umělém prostředí,
 • zdraví - pobyt na čerstvém vzduchu a volný pohyb podporuje rozvoj imunity a zdraví obecně, otužuje dítě po stránce fyzické i psychické energie – dítě má možnost „vybít“ energii dle své potřeby,
 • malá skupina dětí a vyšší počet pedagogů umožňuje osobní přístup a dostatek času pro jednotlivé děti a umožňuje mezi nimi vybudovat bližší vztahy,
 • v naší školce ještě navíc bude hravou formou angličtina každý den.

Nevýhody:

 • školné – lesní školky/dětské skupiny nemohou pobírat dotace od státu, provoz školky plně hradí rodiče, z tohoto důvodu je školné vyšší než u běžných školek (finančně nám první dva roky  pomůže dotace z MPSV),
 • odpovídající oblečení – základem pohody a zdraví dítěte je správné oblečení, které je nutno vždy přizpůsobit podle aktuálního počasí a teploty venku,
 • špinavé oblečení – protože je dětem dána možnost volně se pohybovat v různých terénech za různého počasí, je to znát i na oblečení, které se rychleji a více ušpiní. Částečně lze zjednodušit starost o údržbu výběrem vhodného materiálu (např. tzv. „bláťáků“, které se dají snadno udržovat).

Školkovné je hrazeno formou členských příspěvků do spolku. 

 Celotýdenní docházka 3 500,-Kč/měsíc

 

 

Školka je otevřena od 7:30 do 16:30 hod. (nebo podle potřeb rodičů).

Otevřeno máme 12 měsíců v roce.

Dětský koutek Medulka

Každý den dopoledne 9-12.hod může Vaše dítě strávit svůj čas v kolektivu max. 4 dětí. Program dopoledne je složen z Montessori, výtvarných, tvořivých a pohybových aktivit. 

Vaše dítě u nás může strávit čas zatím co si můžete nakoupit, zacvičit či jen tak odpočinout. Může to být hodina nebo celé dopoledne. 

V ceně je zahrnut pitný režim. Můžete si dokoupit svačinku či oběd.

Program je vhodný pro děti od 2 let.

Ceník

 

Nabízíme i individuální hlídání u Vás doma nebo jako doprovod tam kde potřebujete ruce navíc.