Adriana Šagátová
Adriana Šagátová
Průvodce v dětské skupině Barvínek

Už na prvním stupni ZŠ jsem věděla, že chci pracovat s dětmi. Inspirovala mě k tomu má paní učitelka, která pro mě byla vzorem.  Za svým snem jsem šla a vystudovala jsem střední pedagogickou školu v Kroměříži. Momentálně dál pokračuji ve studiu na UP v Olomouci, obor Učitelství pro první stupeň. Studium je podle mě velmi důležité, ale ještě důležitější jsou zkušenosti, proto se snažím během studia i pracovat. Pracovala jsem jako asistent pedagoga ve školce, kde mým hlavním úkolem byla práce s chlapcem s PAS. Poté jsem dva roky pracovala jako chůva v mikrojeslích Kroměříži. Dále jsem strávila letní prázdniny jako au pair v Londýně, kde jsem se starala o tři chlapce, z toho jeden měl PAS. Práce s dětmi mě velmi baví a naplňuje.