Jan Mladějovský

Průvodce ve školce

Ahoj, jsem Honza. Mám praxi z nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, Montessori školky Brouček, stacionáře pro seniory a lidi s duševním onemocněním. Mám rád heslo "podporovat, ne pečovat" neboli taky "pomoz mi, abych to dokázal sám".

Mám rád Komenského myšlenky, Kristův přístup k lidem. Pozitivně mě  ovlivnili, inspirovali: přísná, nekompromisní a férová učitelka angličtiny na gymnáziu, judistický trenér, který mě uměl srovnat, učitel biologie bez autority, ale se zajímavými příběhy a poznatky a přátelským přístupem, pedagog české literatury, který dělal přednášky tak, aby se líbily hlavně jemu a bavily ho.

Jsem rád s lidmi i o samotě, jsem rád lidem ku pomoci, jsem rád lidem průvodcem k jejich osobním cílům. Mám rád dětský svět, dětský pohled na svět, jejich přístup k němu. Rád pracuji v malém, přátelském kolektivu - rodinný, komunitní styl života a práce mi velice vyhovuje. Vždycky jsem chtěl zůstat aktivní a stále mlád, prací se bavit a užívat si ji s druhými a dál se rozvíjet, zároveň být prospěšný okolnímu světu.

Zkusil jsem několik škol (vysokých a vyšších odborných, např.: obory česká literatura, dramaturgie kultury se zaměřením na divadlo, soc. ped., spec. ped., dramaterapii a arteterapii, teologii a pastorační činnost). Jsem vychovatel a ped. volného času. Ovlivnily a inspirovaly mne knihy: Komenského Velká didaktika, Citlivé vyučování od Henleyové, Chapmanovy Pět jazyků lásky a Hranice od Clouda a Townsenda.