Jsme součástí projektu ODBORNÉ UČEBNY ZŠ NA DĚDINĚ s.r.o.

Příjemce dotace: Základní škola Na Dědině s.r.o.

Název projektu: Odborné učebny ZŠ Na Dědině s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010596

 

Popis projektu:

Základní škola Na Dědině s.r.o. v roce 2020 realizovala projekt zaměřený na rozvoj kvalitního vzdělávání, díky kterému v základní škole vznikli 2 nové odborné učebny. Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy v klíčových kompetencích – přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi a komunikace v cizích jazycích. V odborných učebnách je zavedena interaktivní praktická výuka a vzdělávací proces je nyní inovativní. První učebna je zaměřena na výuku přírodovědy a cizích jazyků, druhá učebna je určena pro výuku ICT a polytechnického vzdělávání.

Prostřednictvím projektu došlo k modernizaci prostor a bylo pořízeno vybavení specializovaných odborných učeben. Učebna, která je zaměřená na výuku cizích jazyků a přírodovědy, je určena pro výuku prvního stupně ZŠ a byl zde pořízen nábytek, zázemí pro lektory, elektronika pro interaktivní výuku předmětů a odborné pomůcky pro výuku (mikroskopy, hlukoměry, datalogger, meteostanice, senzor EKG). Do druhé učebny bylo pořízeno zázemí pro lektory, vybavení nábytkem, odborné pomůcky pro výuku (robotické stavebnice, programovatelné didaktické hračky a vzdělávací robotické sady), notebooky včetně příslušenství, 3D skener a 3D tiskárna pro výuku ICT a polytechnického vzdělávání.

Díky realizaci projektu budou moci žáci využívat profesionální nově vybudované zázemí jednotlivých odborných učeben, jež ve škole dříve chyběli, a které povedou k zajištění vyšší míry kvality výuky a celkové zatraktivnění výuky odborných předmětů pro studenty ZŠ. Pedagogičtí pracovníci také získali potřebné kvalitní zázemí a vybavení pro svou výuku. Prostřednictvím pořízení vnitřního vybavení učeben moderní výukovou technologií a souvisejícím příslušenstvím je žákům umožněna inovativní, atraktivní a kvalitní výuka.

Tento projekt je spolufinancován z finančních prostředků EU.