Plán výuky komunitní školy Na Dědině 2017/2018

Plán výuky je v tvorbě a bude se odvijet i od skladby rodičů a jejich očekávání.

V tuto chvíli to vidíme asi nějak takto:

Vlastní výuka bude probíhat čtyři dny v týdnu od 8:3o do 12:oo hodin. Jeden den bude projektový. Po obědě bude fungovat družina a kroužky.

V rámci školního roku se děti naučí objem studijní látky, která je standartní na ostatních školách.

 PŘEDBĚŽNÝ MĚSÍČNÍ PLÁN KOMUNITNÍ ŠKOLY NA DĚDINĚ 2017/2018

ZÁŘÍ 2017

MĚSÍČNÍ PROJEKT: VESMÍR (vznik vesmíru, poznáváme sluneční s., začátek tvorby vlastní knihy o vesmíru, hrajeme si na planety)

VŠEOBECNÉ ZAMĚŘENÍ: vzpomínáme na prázdniny, tvoříme společně pravidla pro soužití a práci ve třídě

UMĚLECKÉ ZAMĚŘENÍ: tvoříme modely planet, vlastní tvorba na téma vzniku vesmíru, jak se tvoří komiks

AKCE: návštěva hvězdárny v UH. Brodě, výlet do selského domečku v Kněždubu popř. vzdělávací program v parku Rochus, slavnost podzimní rovnodennosti

Září je symbolem sklizně, uzavření cyklu. S dětmi se dáme do poznávání našich bylin a hub-vyzkoušíme si jejich zpracování- sušení, uděláme si vlastní křížaly, bylinkový sirup a čaj. Na zahrádce zasadíme společně cibulky tulipánů. Upečeme si k svačině vlastní chléb. 28. září svátek sv. Václava (video dějiny udatného českého národa)- vytvoříme si komiks z událostí života Václava a jeho babičky Ludmily. Slavíme podzimní rovnodennost-vydlabávání dýní, dýňové pochutiny, opečeme si brambory a jablíčka na ohni- přespíme s dětmi ve škole- večer pozorování nebe- poznáváme souhvězdí.

ŘÍJEN 2017

MĚSÍČNÍ PROJEKT: ZEMĚ, SLUNCE, MĚSÍC (objevujeme vzájemné vztahy Země/Slunce/Měsíc, zemská přitažlivost, den a noc, roční období, význam Slunce pro život, vliv a fáze Měsíce)

VŠEOBECNÉ ZAMĚŘENÍ: dokončujeme knihu o vesmíru, navazujeme na témata z předešlého měsíce a rozvíjíme další velké téma naší planety

UMĚLECKÉ ZAMĚŘENÍ: výroba draků na drakiádu, užíváme si barev podzimu- učíme se míchat barvy ze základní palety

AKCE: Drakiáda, vyjížďka na kole

Prvního října světový den vegetariánství- poznávání významu zdravého stravování-společná příprava bezmasého občerstvení. Výroba papírových draků- drakiáda. Připomeneme si světový den zvířat (4.10)- sběr kaštanů pro zvířátka, kaštanové tvoření, prezentace „Moje oblíbené zvíře“.  Den bez aut- s dětmi vyrazíme na krátkou vyjížďku na kole po okolí. Ke svátku vzniku samostatného státu 28. října – poslech pohádky o vzniku našeho státu (J. ČAPEK), s dětmi si vytvoříme vlastní vlajky, povídání o státních symbolech a naší krásné České republice.

LISTOPAD 2017

MĚSÍČNÍ PROJEKT: planeta Země (vznik života na Zemi, evoluce, práce s globusem a mapami, stavba pyramid, kontinenty, poznáváme oceány a moře, ostrovy, poloostrovy,…)

VŠEOBECNÉ ZAMĚŘENÍ: tradice sv. Martina, tvoříme si vlastní plán naší planety, vyrobíme si dlouhou časovou osu s obrázky a informacemi o mikroorganismech, živočiších a rostlinách, kteří dříve obývali naši planetu (popř. ještě obývají)

UMĚLECKÉ ZAMĚŘENÍ: výroba svíček a lampiónků, adventní věneček

AKCE: sv. Martin, průvod s lampióny s přespáním ve škole, dáme se do háčkování vlastních podsedáčků

Na křesťanský Svátek všech svatých a Památku zesnulých (2.11, dušičky) - za okny zapálíme svíčky, aby duše našly cestu -vyrobíme si svíčky z včelího vosku.

11. listopadu- sv. Martin- vystrojíme si posvícení- pečeme svatomartinské rohlíčky.

 Výroba lampiónů- večerní průvod zakončený přespáním ve škole.

 17.11 Den boje za svobodu a demokracii- připomene si tento svátek formou zábavných pracovních listů.

 Výroba adventních věnečků- příprava na advent.

PROSINEC 2017

MĚSÍČNÍ PROJEKT: SVĚTADÍLY, EVROPA, ČESKÁ REPUBLIKA 

VŠEOBECNÉ ZAMĚŘENÍ: poznáváme 7 světadílů, orientujeme se v evropských zemích a přibližujeme se naší České republice a místu našeho bydliště- budeme objevovat místní tajemné pověsti, příroda v zimě- sledujeme její proměnu, 

UMĚLECKÉ ZAMĚŘENÍ: vánoční tvoření a vše na co dostaneme v tomto měsíci chuť si vyrobit, namalovat- nápadům se meze nebudou klást (přáníčka, ozdoby, dárečky…)

AKCE: vánoční dílničky, vánoční spirála

Začíná advent, čas tajemna a zázraků- vydáme se s dětmi na chvojí- adventní spirála z větviček- děti si projdou adventní spirálou, pečení perníčků, pečení čertů a Mikulášů. 

13. prosinec sv. Lucie- patronka světla- “když jsou noci nejdelší, jsou si lidé nejbližší”- výroba vánočních přání, vánoční tvoření a čteme si Vánoční příběh. V tomto měsíci uspořádáme vánoční dílničky i pro rodiče.

Zimní slunovrat- 21. prosince, setkání u vánočního stromu a voňavého cukroví.

LEDEN 2018

MĚSÍČNÍ PROJEKT: ŽIVÁ A NEŽIVÁ PŘÍRODA, VODA A VZDUCH

VŠEOBECNÉ ZAMĚŘENÍ: v lednu se zaměříme na rozlišení živé a neživé přírody, na význam půdy, vzduchu a vody pro život, budeme objevovat jejich vlastnosti a zastoupení na naší planetě

UMĚLECKÉ ZAMĚŘENÍ: seznamujeme se s ilustrátory dětských knih, kresba na motivy zimní krajiny, vyrábíme masku na masopustní slavnost

AKCE:

V lednu vyrobíme krmítka pro ptáčky- různé druhy a pozorujeme, koho nalákají. 

Hry na sněhu (když nám pořádně napadne)- stavba iglú. 

Upečeme si s dětmi Tříkrálový koláč s překvapením a papírovou korunou, zpomalujeme a meditujeme, výroba masky na masopustní slavnost. Určitě stihneme u bruslení a návštěvu divadla nebo kina.

ÚNOR 2018

MĚSÍČNÍ PROJEKT: VODA (voda a její důležitá úloha na Zemi,voda kolem nás a její význam, koloběh vody život v mořích a oceánech, skupenství vody- experimenty)

VŠEOBECNÉ ZAMĚŘENÍ: poznáváme vodu jako nezastupitelný prvek života na Zemi

UMĚLECKÉ ZAMĚŘENÍ: tvoření dárečku ke sv. Valentýnu

AKCE:

Svátek Hromnice si připomeneme druhého února- zapalujeme svíce. Užijeme si tradice masopustu- uspořádáme dětský fašank, začínáme klíčit, připomínáme si postní období. Na sv. Valentýna tematické tvoření. 

BŘEZEN 2018

MĚSÍČNÍ PROJEKT: LIDÉ A ČAS (vytvoříme si přehled staletí, orientace v čase/na časové ose, vyprávíme si o dějinách českého národa, čteme pověsti – Praotec Čech, Krok, Libuše. Připomeneme si význam Velikonoc- příběh ukřižování Ježíše Krista.)

VŠEOBECNÉ ZAMĚŘENÍ: jaro v přírodě a na zahradě- poznáváme vše živé, tradice Velikonoc, měsíc knihy, sběr pampelišek

UMĚLECKÉ ZAMĚŘENÍ: vlastní návrh zahrady, výroba velikonočních ozdob a přáníček, barvíme vajíčka a pleteme tatary

AKCE: 

Březen je měsíc knih- návštěva knihovny v Uh.Hradišti a jeden den přespání ve škole- čteme dětem. Děti si během měsíce můžou přinést svou oblíbenou knížku a představit nám její obsah. Příprava naší školní zahrádky na jaro. Děti si načrtnou vlastní plány zahrady. Zasejeme obilíčka v květináči. Sadíme cibuloviny. Velikonoční zvyky a folklór- pletení tatarů, barvení vajíček a zasejeme obilíčko v květináči.

Sběr pampelišek- uvaříme si s dětmi vlastní med.

Vyrobíme si svou Morenu a uvítáme jaro.

DUBEN 2018 

MĚSÍČNÍ PROJEKT: ROVNOVÁHA V PŘÍRODĚ (ochrana přírody, dopad činnosti člověka na přírodu – pozitivní i negativní vlivy, rozmanitost rostlin a živočichů)

VŠEOBECNÉ ZAMĚŘENÍ: vycházky spojené s pozorováním přírody

UMĚLECKÉ ZAMĚŘENÍ: vyrábíme si kouzelné klobouky k čarodějnickému dni, hrátky s papírem- zkoušíme origami

AKCE: Den Země, exkurze do sběrných surovin, biofarma Juré, Čarodějnický den

Den Země- třídíme materiály a pomáháme uklízet přírodu kolem sebe, výroba přírodních krémů, mýdla, chystáme sazeničky, exkurze do sběrných surovin- třídění materiálu, návštěva biofarmy Juré, 30. duben- Filipojakubská noc- čarodějnický den- táborák s přespáním ve škole.

KVĚTEN 2018

MĚSÍČNÍ PROJEKT: KNIHA PŘÍRODY

VŠEOBECNÉ ZAMĚŘENÍ: tvoříme si vlastní herbář, seznamujeme se s dopravními pravidly

UMĚLECKÉ ZAMĚŘENÍ: tvoření ke Dni matek, přírodní inspirace v duchu léta-  pozorujeme a kreslíme letokruhy (pastelka, vodové barvy a suchý pastel), herbář-každý si postupně tvoří vlastní herbář

AKCE: výlet do Kroměříže (zahrada a park)

Den matek- výroba dárku z přírodnin, sbíráme divoké byliny na čaj, výroba kapary z poupat sedmikrásek, pampelišek, smrku, ...

Dopravní výchova- návštěva dopravního hřiště.

 24. května Den parků- společný piknik v parku, výlet do Kroměříže do zámeckého parku- poznáváme staré stromy

ČERVEN 2018

MĚSÍČNÍ PROJEKT: ČLOVĚK

VŠEOBECNÉ ZAMĚŘENÍ: objevujeme lidské tělo, co nejvíce času trávíme v přírodě, poznáváme léčivky , opakujeme a vyhodnocujeme jednotlivé projekty školního roku

UMĚLECKÉ ZAMĚŘENÍ: šijeme voňavé polštářky/panáčky

AKCE: slavíme Den dětí

Den dětí, pečeme jahodový dort zdobený kvítím, čas třešní, výroba letního oltáříku (plovoucí květy a svíce)- vzdáváme hold krásnu a přírodě, 19. červen Den otců- výroba medaile pro táty, 20. červen letní slunovrat, 24.červen- slavnost bylin- Svatojánská noc- šijeme voňavé panáčky a seznamujeme se s léčivkami, lisujeme květy a lístky, spaní pod širákem- pozorujeme hvězdné nebe a vyhlížíme prázdniny.