Pojďte s námi tvořit prostor pro naše děti, kde je bude učení opravdu bavit.

Prostor, kde se budou děti učit pro život a ne pro školu.

V září 2017 jsme otevřeli jednu smíšenou třídu 1.-3. ročník. Další rok navážeme výukou dětí ve 4.-5. ročníku. No, a pak chceme zřídit školu i s druhým stupněm. Náš záměr je vybudovat školu až do 9. ročníku. Vyšší třídy budeme otvírat podle toho, jak nám budou dorůstat naši žáčci.  

Výuka probíhá pět dnů v týdnu od 8.30 hod. do 12.hod. A jeden den (většinou pátek) je projektový. V tento den je volnější program nebo jedeme někam na výlet, exkurzi či návštěvu. 

Naše škola je jiná v tom, že děti mají od první třídy angličtinu, využíváme ve výuce prvky Montessori a Waldorfské pedagogiky, Hejného metodu v matematice, genetickou metodu čtení v češtině. Děti během rána cvičí jógu. Přistupujeme k dětem respektujícím přítupem. V naší škole nezvoní ani se nedostávají známky. 

Děti provází a učí Mgr. Eva Borovcová. Nadšenkyně do alternativních vzdělávacích směrů, usměvavá a kreativní bytost.

zde naleznete podrobnější plán výuky

Domácí vzdělávání

Děti, které chodí do komunitní školy, jsou zapsány v klasické základní škole k individuálnímu vzdělávání tak, jak umožňuje současné znění školského zákona. Do své kmenové školy chodí dvakrát ročně na přezkušování.
Komunitní škola Na Dědině není komerčním projektem, ani školou zapsanou v rejstříku škol vedeném Ministerstvem školství. Za vzdělávání dětí odpovídají primárně jejich rodiče. 

Podle školského zákona 561/2004, §41, který vstoupil v platnost 1. 1. 2005, je domácí vzdělávání (přesněji individuální vzdělávání) uvedeno jako rovnocenná forma plnění povinné školní docházky. Rodič, případně jiný zákonný zástupce, o ně může zažádat na kterékoliv základní škole v České republice. Dítě bude do školy, kde je zapsané, docházet na přezkoušení dvakrát do roka – v pololetí a na konci školního roku.

Minulý i tento rok usilujeme o zápis pod MŠMT, nicméně současné vedení Ministerstva školství nepodporuje vznik nových škol. Ale my se nevzdáme. 🙂

 

Škola se nachází v kompletně zrekonstruovaném rodinném domě. Dominantou je dvorek, který využíváme k výuce venku. K domu patří i velká stodola a zahrada (2,5 tis m2). Na pozemku chceme mít výhledově nějaké čtyřnohé kamarády. Tedy i dvojnohé 🙂 - slepice.

 

 Školné je 4 500,- Kč/měsíc

Cena zahrnuje:

výuku a učební pomůcky (mimo učebnic a pracovních sešitů),

angličtinu od 1. třídy každý den,

exkurze do firem, muzeí (min. 1x za měsíc),

školní knihovnu, přístup k učebnicím a dalším materiálům,

návštěvy zajímavých lidí ve škole,

možnost pobytu dítěte ve škole a kreativní družině od 7:00 - 16:30

Jelikož jsme sami rodiči, rozumíme tomu, že vozit dítě pravidelně do školy která není v místě bydliště je náročné. Nabízíme možnost svozu Vašeho dítěte do školy a popřípadě i ze školy ze vzdálenosti do 20km.

cena služby je 50,-Kč/ 1 cesta/ jedno dítě

pokud by bylo na trase dětí víc cena se sníží o 10,-Kč/ 1dítě

Tato škola nám dělá supervizi a naše děti budou zapsané v této škole. Dvakrát za školní rok přijedou k nám a naše děti přezkouší... Jsme rádi, že spolupracujeme právě s nimi