Barvínek - dětská skupina

Barvínek je skupina pro děti ve věku od 4 let až do nástupu do školy.

Dětská skupina Barvínek je smíšená skupina 8 dětí ve věku od 4-6 let.

V letošním roce bude děti provázet téma: Cestujeme kolem světa

„Rozhlédni se tu a tam, uvidíš, že nejsi sám. Všude je tu velký svět, pojď si o něm vyprávět…“

Cílem je přiblížit dětem život v různých částech světa a seznámit je s odlišnými životními podmínkami.

Projekt Dětská skupina Barvínek,   je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Registrační číslo projektu : CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008381.

Program pro předškolní skupinu Barvínek  školní rok 2018/2019:

Já a školka

Časový rozsah: 2 týdny

Seznamujeme se s místem a prostředím MŠ. Zaměříme se na verbální a neverbální aktivity, které podporují vzájemné poznávání dětí - hry s míčem, kalendář počasí, hra Místo si vymění, kdo… Cíl: Dítě respektuje rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti dětí ve skupině.

 

Balíme kufry

Časový rozsah: 1 týden

Co si sbalíš na cestu kolem světa? Pojmenováváme věci a předměty. Učíme se skládat oblečení. Čím pojedeme? Vyrábíme dopravní prostředky. Zakládáme deník z cest – Cesta kolem světa. Cíl: Motivovat dítě k poznávání světa.

Naše Země

Časový rozsah: 2 týdny

Práce s globusem a mapou. Modelujeme model Země, děláme řez Země. Hledáme kulaté předměty.  Voda, země, vzduch – třídíme předměty. Seznamujeme se s kontinenty. Cíl: Seznámit děti s novými pojmy a jejich významem. 

Barevný podzim

Časový rozsah: 2 týdny

Pojmenováváme všechna roční období. Pozorujeme změny v přírodě. Povídáme si, co se nám na podzimu líbí. Sbíráme a výtvarně využíváme podzimní listy a plody. Slavíme dušičky. Cíl: Dítě si všímá změn v okolí.

 

Česká republika

Časový rozsah: 2 týdny

Tvoříme koláž „Naše Země“ z kalendářů a časopisů. Poslechneme si hymnu. Skládáme vlajku. Ukážeme si kulturní památky a známé osobnosti. Jaký je náš oblíbený rodinný recept? Přečteme si pohádky. Podnikneme výlety do okolí. Cíl: Seznamujeme se s prostředím, ve kterém žijeme. 

 

Evropa

Časový rozsah: 4 týdny

Ukážeme si obrazy známých malířů. Zkusíme se stát malíři a malovat svoje obrazy. Prohlédneme si kroje jednotlivých států, skládáme logické řady. Zahrajeme si na toreadory, modelujeme býčí rohy. Tvoříme barevné tulipány. Stavíme Šikmou věž, Koloseum, Tower Bridge, Karlův most. Vyrábíme suvenýr – Eiffelova věž. Poznáváme druhy těstovin. Učíme se římské číslice. Hrajeme pexeso - automobily, vlajky. Ukážeme si, jaká zvířata v Evropě žijí. Dozvíme se zajímavosti o Grónsku. Cíl: Seznamování se světem lidí, přírody a kultury v Evropě.

 

Advent a Vánoce

Časový rozsah: 4 týdny

Vyrábíme adventní věnec, vánoční ozdoby, pečeme perníky, zpíváme koledy. Povídáme si o vánočních tradicích a zvycích. Dozvíme se, jak se slaví Vánoce v jiných zemích. Dramaticky ztvárníme příběh Tří králů. Cíl: Dítě poznává zvyky a tradice.

 

Zima je tu

Časový rozsah: 3 týdny

Pozorujeme střídání ročních období. Zkoumáme vlastnosti sněhu a ledu. Povídáme si o bezpečnosti při hrách a zimních sportech.  Učíme se telefonovat a zapamatovat si důležitá telefonní čísla pro přivolání pomoci. Pomáháme ptáčkům přečkat zimu. Slavíme masopust. Cíl: Dítě pozoruje a objevuje charakteristické znaky zimního období. 

 

Antarktida

Časový rozsah: 2 týdny

Postavíme loď ledoborec a vyplujeme na cestu po Antarktidě. Vybereme si oblečení, abychom neumrzli. Pozorujeme krajinu a hledáme lachtany, tuleně a vědecké stanice. Poznáváme druhy tučňáků.  Zkoumáme, co zmrzlo v ledovci. Hrajeme pohybovou hru Ledové kry. Ukážeme si, kde je Arktida. Cíl: Rozvíjet fantazii a představivost.

 

Severní Amerika

Časový rozsah: 3 týdny

Vyzkoušíme si být Indiáni, Eskymáci, kovbojové a piráti. Ukážeme si lišku polární, medvěda grizzlyho, mývala severního, orla bělohlavého. Malujeme „létající drahokamy“ – kolibříky. Prohlédneme si národní parky. Tvoříme vlajku Kanady. Stavíme mrakodrapy, modelujeme Sochu Svobody. Rýžujeme zlato. Cíl: Přiblížit dětem život v Severní Americe prostřednictvím praktických zkušeností.

 

Jaro

Časový rozsah: 4 týdny

Navštívíme knihovnu.  Zdobíme jarní větvičky ve třídě. Pozorujeme změny v přírodě – počasí, květiny, stromy, hmyz. Tvoříme výrobky s velikonoční tématikou. Duben je měsíc bezpečnosti – hrajeme hry na hřišti, poznáváme značky. Vyrábíme dárky pro maminky, povídáme si o tom, co všechno maminky dělají. Oslavíme Filipojakubskou noc ve znamení kouzel. Cíl: Dítě získává elementární poznatky o světě. 

 

Jižní Amerika

Časový rozsah: 2 týdny

Uspořádáme karneval, poslechneme si latinskoamerické písně a zatancujeme si. Ochutnáme kakao, čokoládu, banán. Malujeme Amazonku.  Třídíme zvířata do skupin  - lama alpaka, jaguár americký, piraňa obecná, tučňák galapážský, želva sloní, tukan obrovský, ara arakanda. Ukážeme si, kde je souostroví Galapágy. Modelujeme sochy Moai. Skládáme puzzle Machu Picchu. Cíl: Rozvíjíme smyslové vnímání.

 

Asie

Časový rozsah: 3 týdny

Stavíme silnice a jedeme na projížďku Tokiem. Vyzkoušíme si, jak se stojí v přeplněném metru. Tancujeme s vějíři za doprovodu hudby. Malujeme Žlutou řeku. Hrajeme pohybovou hru - Sbírání čajových lístků. Stavíme Velkou čínskou zeď. Poznáváme vůně koření a čajů. Posloucháme legendu o Fudži. Jak vypadá Čínský drak nebo Buddha? Poznáváme části těla zvířat - pandy velké, tygra indického, páva korunkatého. Vyzkoušíme si jíst jídelními hůlkami. Ukážeme si, kde je největší akvárium na světě. Cíl: Učíme se spolupracovat.

 

Austrálie

Časový rozsah: 2 týdny

Kdo je to protinožec? Když je u nás den, v Austrálii je noc – hledáme protiklady. Ukážeme si, jak vypadá Velký bariérový útes a Mangrovy. Poznáváme podmořský svět. Zdobíme bumerang. Vyrábíme didgeridoo. Vyzkoušíme si balanční cvičení – surfování. Dozvíme se, co potřebuje k životu klokan, kakadu, kivi, emu nebo koala. Proč má Tazmánský čert červené uši? Cíl: Dítě vnímá, že svět je rozmanitý.

 

Afrika

Časový rozsah: 3 týdny

Poznáváme Africké národy. Vyrábíme chřestidla, masky, korále. Bubnujeme. Zdobíme sarkofágy. Napodobujeme Egyptské písmo. Stavíme pyramidy. Vyrábíme vlastní známku na dopis - Modrý Mauricius. Skládáme části stromu – baobab. Co je to poušť a diamant? Poznáváme africká zvířata - velbloud jednohrbý, zebra stepní, nosorožec dvourohý, žirafa síťovaná, lev berberský, lemury, chameleony. Jaký je rozdíl mezi slonem africkým a indickým? Přečteme si příběh o Pupuchalkovi. Cíl: Dítě se učí vyjádřit své nápady slovně nebo prostřednictvím hudebních, pohybových, výtvarných činností.

 

Lidé celého světa

Časový rozsah: 4 týdny

Oslavíme Den dětí a ukážeme si oblíbené hračky dětí po celém světě. Pracujeme s obrázky – popisujeme stejné nebo rozdílné znaky lidí, domů, oblečení, jídla. Hledáme dvojice – maminku a dítě. Vyzkoušíme si, jak se zdraví lidé ve světě. Opakujeme kontinenty. Cíl: Děti se učí chápat přirozenou různost lidí.

LIDÉ V BARVÍNKU

Vendulka Houšková
Vendulka Houšková
průvodce v Barvínku
Jan Mladějovský
Jan Mladějovský
průvodce v Barvínku
Michaela Mahdalová
Michaela Mahdalová
provozní manažerka školy

Stravování ve školce

Jídlo pro nás vaří v naší restauraci U Lázní. Dáváme si záležet, aby bylo jídlo vyvážené, kvalitní a z čerstvých surovin.