Podívejte se na aktuální AKCE, které připravujeme. Více informací ZDE.

Medovníček - průběh dne a aktivity

Průběh dne

7:30 – 9:00
příchod, volná hra, spontánní činnosti, práce s pomůckami, angličtina

9:30 – 10:00
hygiena, svačina

10:00 – 10:45
elipsa, komunitní kruh, básničky, písničky, aktivity k tématu

10:45 – 11:45
příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:45 – 12:30
hygiena, oběd

12:30 – 14:30
hygiena, klidové aktivity, spánek, příprava předškoláků

14:30 – 15:00
hygiena, svačina

14:30 - 16:30
rozcházení dětí, volná hra, spontánní činnosti, práce s pomůckami, dokončení činností z průběhu dne

Naše aktivity 

Do programu pravidelně zařazujeme:

 • pohybové hry a činnosti,
 • výtvarné a pracovní činnosti,
 • dramatické hry,
 • smyslové hry,
 • námětové hry,
 • hry pro rozvoj řeči,
 • prohlížení a čtení knížek.

S dětmi tvoříme pravidla pro bezpečné soužití v mateřské škole, která vznikají na základě skutečných situací.

Děti mohou pracovat individuálně nebo ve skupinách. Pokud si dítě hraje nebo pracuje s pomůckou na koberečku (tácku, podložce), je označen jmenovkou, aby mu do díla nikdo nezasahoval.

Během týdne zařazujeme chůzi po elipse, která napomáhá správnému držení těla. Elipsa je cvičení ticha a koncentrace pozornosti. Při elipse se děti učí koordinovat svoje pohyby, ale také toleranci.

komunitním kruhu se děti vyjadřují na konkrétní nebo volné téma. Pokud někdo nechce, mluvit nemusí.

Naše rituály

Dodržujeme denní rituály, které napomáhají vytvářet bezpečné sociální prostředí:

 • Ranní přivítání dítěte s paní učitelkou
 • Rituály při samoobslužných činnostech
  (samostatné prostírání, čištění zoubků po obědě)
 • Ukončení her na signál
  (který si děti domluví s paní učitelkou, např. písnička, hlas zvonečku)
 • Četba pohádek nebo mluvené slovo před odpočinkem
  (respektujeme dobu trvání spánku)
 • Seznamujeme se s rituály roku
  (jako jsou slavnosti a svátky)

Co ještě společně prožíváme

Velká pozornost je věnována oslavě narozenin, která je pro každé dítě významným okamžikem. Společně si prohlížíme fotografie oslavence od narození do současnosti. Oslavy se mohou zúčastnit i rodiče.

Zařazujeme činnosti prožitkové jako výlety, exkurze, vycházky.

Při kooperativních činnostech se snažíme u dětí rozvíjet spolupráci. Děti tvoří společný výtvor nebo pracují ve dvojicích.

Staráme se o květiny a zvířátka, třídíme odpad.

Využíváme běžných situací, které dětem prakticky ukazují životní souvislosti. 

Necháme dětem prostor, aby si všechno, co jde, vyzkoušely a osahaly.