Podívejte se na aktuální AKCE, které připravujeme. Více informací ZDE.

Medovníček a jeho výhody a nevýhody oproti klasické školce

Výhody oproti klasické školce:

 • samostatnost - dítě se učí naslouchat samo sobě a reagovat na své potřeby,
 • motorika - rozmanité prostředí napomáhá přirozenému rozvoji jemné i hrubé motoriky,
 • učení prožitkem - dítě má možnost zkoumat všemi smysly a učit se vlastním prožitkem ze skutečného světa nikoli zprostředkovaně pomocí umělých pomůcek,
 • sociální dovednosti - díky úzkému kontaktu v malé a věkově různorodé skupině se děti učí komunikaci, spolupráci, toleranci a respektu k sobě navzájem i k dospělým,
 • kreativita a fantazie – hra v přírodním prostředí s přírodními materiály umožnuje velký rozvoj fantazie a kreativity oproti hotovým hračkám v umělém prostředí,
 • zdraví - pobyt na čerstvém vzduchu a volný pohyb podporuje rozvoj imunity a zdraví obecně, otužuje dítě po stránce fyzické i psychické energie – dítě má možnost „vybít“ energii dle své potřeby,
 • malá skupina dětí a vyšší počet pedagogů umožňuje osobní přístup a dostatek času pro jednotlivé děti a umožňuje mezi nimi vybudovat bližší vztahy,
 • v naší školce ještě navíc bude hravou formou angličtina každý den.

Nevýhody:

 • školkovné – lesní školky/dětské skupiny nemohou pobírat dotace od státu, provoz školky plně hradí rodiče, z tohoto důvodu je školné vyšší než u běžných školek (finančně nám první dva roky  pomůže dotace z MPSV),
 • odpovídající oblečení – základem pohody a zdraví dítěte je správné oblečení, které je nutno vždy přizpůsobit podle aktuálního počasí a teploty venku,
 • špinavé oblečení – protože je dětem dána možnost volně se pohybovat v různých terénech za různého počasí, je to znát i na oblečení, které se rychleji a více ušpiní. Částečně lze zjednodušit starost o údržbu výběrem vhodného materiálu (např. tzv. „bláťáků“, které se dají snadno udržovat).