Podívejte se na aktuální AKCE, které připravujeme. Více informací ZDE.

Nadační fond pro podporu nejen vzdělávání v Ostrožské Nové Vsi a okolí 

Pomáhat druhým nám dává smysl a baví nás to!

Nadační fond LOVE Dědině je právnickou osobou zřízenou za účelem podpory vzdělávání, podpory osob, které se dostaly do finanční tísně z důvodu mimořádných životních událostí, podpory kulturních, sportovních, ekologicky prospěšných a lidové hodnoty podporujících aktivit, podporu vzdělávání, dalšího rozvoje a vzájemného poznávání dětí, podporu činností, které vedou k dobrému rozvoji a utváření bezkonfliktní společnosti a podporu investičních záměrů směřujících k vytvoření vzdělávacího zázemí pro žáky z Dědiny v Ostrožské Nové Vsi a jejím okolí.

Založení a existenci nadačního fondu vnímáme jako důležitou součást zajištění kontinuity vzdělávání pro všechny naše žáky po celou dobu školní docházky. Nadační fond vnímáme jako jeden z hlavních pilířů v utváření bezpečného a spolupracujícího klimatu pro žáky a jejich rodiče.

Nadační fond podporuje tyto oblasti:

  • Podporu osob, které se dostaly do dluhové či finanční tísně z důvodu mimořádných životních událostí.
  • Podporu kulturních, sportovních, ekologicky prospěšných a lidové hodnoty podporujících aktivit.
  • Podporu vzdělávání, dalšího rozvoje a vzájemného poznávání dětí, žáků a studentů dětských skupin, základních škol a ostatních vzdělávacích zařízení, a to především ve vzdělávacích aktivitách v oblasti finanční gramotnosti, prevence zadlužování a v oblasti vědomého přístupu člověka k životu.
  • Podporu dětí, mládeže a dospělých v souvislosti v podobě hrazení návštěv jiných naučně výchovných a vzdělávacích institutů, jako jsou muzea, galerie, zábavně naučná centra, spolky na ochranu přírody aj., a obstarávání sounáležitostí spojených s přepravou, ubytováním a utváření aktivit spojených s pobyty.
  • Podporu výše uvedených podobných činností, které vedou k dobrému rozvoji a utváření bezkonfliktní společnosti.
  • Podporu investičních záměrů směřujících k vytvoření vzdělávacího zázemí pro žáky z Dědiny v Ostrožské Nové Vsi a jejím okolí.

Jak přispět do nadačního fondu:

Pokud se rozhodnete stát se dárcem finančních prostředků, prosím kontaktujte zástupce nadačního fondu prostřednictvím mailové adresy nadacnifond@nadedine.cz