Podívejte se na aktuální AKCE, které připravujeme. Více informací ZDE.

Domácí vzdělávání

Momentálně máme plnou kapacitu a další domškoláky nepřijímáme.

Můžete se ale přihlásit do našeho domškoláckého klubu, více informací ZDE. 

Přijímáme děti, které se vzdělávají v režimu domácího vzdělávání. Za tuto formu studia se neplatí školné. 

Podle školského zákona 561/2004, §41, který vstoupil v platnost 1. 1. 2005, je domácí vzdělávání (přesněji individuální vzdělávání) uvedeno jako rovnocenná forma plnění povinné školní docházky. Rodič, případně jiný zákonný zástupce, o ně může zažádat na kterékoliv základní škole v České republice. Dítě bude do školy, kde je zapsané, docházet na přezkoušení dvakrát do roka – v pololetí a na konci školního roku.

Chci přihlásit své dítě

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů