Podívejte se na aktuální AKCE, které připravujeme. Více informací ZDE.

Kombinovaná výuka

Jedná se o novou formu studia, kterou MŠMT zkouší, a která umožňuje kombinovat prezenční a distanční výuku.  

Naše škola je zapojena do Pokusného ověřování Kombinované výuky. Jedná se o novou formu studia, kterou MŠMT zkouší, a která umožňuje kombinovat prezenční a distanční výuku. 

Jak vypadá kombinovaná výuka na naší škole? 

Děti jsou vedeni jako naši žáci a mají svoji vlastní třídu (všichni v jejich třídě tedy studují kombinovaně). Navštěvují školu 3 pátky v měsíci.. Na těchto tzv. prezenčních dnech je pro ně připravena výuka s některým z našich učitelů.  

Děti mají hodiny matematiky (Hejný), českého jazyka, angličtiny, kosmické výchovy, hudební a výtvarnou výchovu a keramiku.  V příštím roce bychom rádi zařadili i občasnou exkurzi nebo výpravu ven. 

Po zbytek měsíce se vzdělávají individuálně. Na vyžádání poskytují pedagogové on-line konzultace k probírané látce.

Dále naše škola umožňuje kombinovaným žákům přístup k několika placeným online vzdělávacím platformám, které mohou využívat. 

Škola také nabízí konzultace pro rodiče, podporu a vedení a 2x v měsíci online setkání rodičů s psychologem, pedagogem a odborníkem na domácí vzdělávání, se kterým mohou probrat jakékoliv své dotazy a případné problémy, na které při vzdělávání svých dětí narazí. 

Při prezenčních dnech mají rodiče k dispozici vlastní místnost se zázemím, kde mohou trávit celý prezenční den, pokud chtějí. Vítáni jsou i všichni mladší sourozenci, kteří si zde mohou hrát. 

Na prezenční dny je možné dětem objednat  oběd. Oběd je možné objednat i pro rodiče. 

2x ročně probíhá tripartitní setkání (rodič – dítě – učitel), kde se probírají dosažené pokroky a rozhovor nad portfoliem žáka. 

Kombinovaná výuka je plnohodnotnou formou vzdělání. Na vysvědčení bude mít dítě uvedeno, že studovalo kombinovaně. Pro tuto formu studia není nutný posudek dítěte z pedagogicko-psychologické poradny (nejedná se o individuální vzdělávání). 

Školné na rok 2023/24 činí 1200,- Kč za měsíc (plus stravné). 

Pokud máte zájem studovat u nás kombinovaně, vyplňte prosím Žádost o přijetí a dotazník ZDE  (do textu dopište, že máte zájem o kombinované vzdělávání) a my vás pozveme na osobní pohovor. 

Pokud byste se rádi zeptali na něco dalšího, obraťte se prosím na naši koordinátorku pro kombinovanou výuku: Ing. Jana Pokorná (kombinovana@nadedine.cz, 774 069 648).