Podívejte se na aktuální AKCE, které připravujeme. Více informací ZDE.

Základní škola Na Dědině

Tvoříme prostor pro děti tak, aby je učení opravdu bavilo.

Naše poslání

Posláním školy je tvořit bezpečné a radostné místo pro všechny, kteří se v ní učí a kteří v ní pracují. V každém okamžiku jsme upřímným respektujícím místem ve vzájemné podpoře a spolupráci.

Mgr. Pavel Houška | ředitel školy

Učitelé jsou pro děti partnery

Pedagogové sami žijí to, o co usilujeme u dětí. Proto je vztah učitel – dítě respektující, partnerský a podporující, bez hrozeb a trestů.

Rodiče vítáni

Rodiče jsou pro školu zásadním partnerem, proto vytváříme maximálně otevřené prostředí pro komunikaci a hledáme společná řešení u vzdělávání konkrétního dítěte. Rodiče jsou pravidelně informovány o pokroku dítěte, účastní se školních akcí a dostávají zpětnou vazbu na tripartitních setkání.

Pravidla od všech pro všechny

Pravidla společného fungování vytvářejí děti s učiteli. To, jak máme nastavené hranice, je tedy společná dohoda, kterou všichni respektují, protože se na ni podíleli.

Pohodové a bezpečné prostředí

U nás najdete fajn místo, kde se děti cítí bezpečně a radostně. Děti jsou v maximální míře venku, ať už o přestávkách či ve venkovní výuce.

Vzájemnost, zodpovědnost

Pro děti je přirozené, že se učí spolupracovat, navzájem se podporovat a dokáží být jeden druhému inspirací. Usilujeme o postupné předávání zodpovědnosti za své učení dítěti, stejně tak je vedeme k umění řešení konfliktů.

Jaké prostředky k tomu máme

Děti učíme pracovat s kritickým myšlením. Děti se místo biflování nazpaměť učí o problému přemýšlet, utváří si vlastní názor, který si dokáží obhájit. Chybu bereme jako ohromnou příležitost se zlepšit a objevit věci nové.


Snažíme se v co největší míře o učení v souvislostech, proto propojujeme předměty v jeden logický celek. Pracujeme s osvědčenými přístupy, ať je to podpora růstového myšlení (Growth mindset), Hejného matematika, projektová výuka a řada dalších. Poznáváme svět kolem sebe, ale také v nás. Nepotřebujeme známky, srovnávání a nálepkování. Přirozeně pracujeme v kruzích, kde se děti učí prezentovat vlastní názory, mluvit o starostech a hledat jejich řešení. Angličtina i moderní technologie jsou tu s námi jako běžná součást výuky, stejně tak expedice či přizvání odborníci, kteří mají dětem co říct. Podporujeme silné stránky a jejich talenty.

Proč existujeme

Tvoříme místo, které je bezpečným a upřímným prostředím pro všechny, kteří v ní pracují, učí se či inspirují. Naší snahou je takovéto místo maximálně otevřít všem zájemcům. 

Naše VIZE

Chceme vytvořit celistvé, smysluplné místo, které zajišťuje mimořádnou péči od předškolního věku do ukončení základního vzdělávání. Chceme být maximálně inspirujícím a radostným prostředím pro širokou veřejnost, zároveň usilujeme o komunitní ráz projektů.

Klademe důraz na

Přátelské a bezpečné prostředí, na partnerský přístup u všech zúčastněných. Důležitá je pro nás osobní a profesní kvalita lidí v týmu a také poskytovaných služeb.

Bezpečný prostor

Inspirativní a radostné prostředí

Moderní vzdělávací prostředky ve výuce

Osvědčené komunikační postupy

Individuální zaměření