ZNOVU OTEVÍRÁME 25.05.2020 – DLE VYJÁDŘENÍ MŠMT ZE 30.04.2020 VÁS INFORMUJEME O MOŽNOSTI ÚČASTI NA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVITÁCH OD 25.05.2020. 

Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků 1. stupně ve škole a jejích podmínkách

Od 25. května budou moci do základních škol docházet žáci 1. stupně (1. – 5. ročník).  Docházka nebude povinná, bude probíhat denně ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků (složení skupin je neměnné). 

 

Při prvním vstupu do školy předkládá žák podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin, bylo zasláno rodičům emailem.

Pokud zákonný zástupce tuto přílohu nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy:

Cesta do školy a ze školy

Zakrytí úst a nosu rouškou

Dodržení odstupů 2 metry  (není nutné u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Příchod ke škole a pohyb před školou

Pohyb žáků před vstupem do školy organizujeme podle těchto principů:

Ranní družina není poskytována

Před školou dodržovat odstupy 2 metry.

Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Žáci se budou shromažďovat ve skupinách tak, jak budou následně společně ve třídách.

Žáci zapsaní do odpolední družiny budou odcházet nejpozději v 16:00, je možná individuální domluva s rodiči.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům školy, nikoliv doprovázejícím osobám.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky

Dezinfekce pro žáky je zajištěná.

Ve třídě

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Žáci dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, umístíme jej do samostatné místnosti a budeme kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.

Pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení

V případě zájmu bude zajištěna teplá strava.


Dětské skupiny Medovníček a Barvínek jsou znovu otevřeny od 4. 5. 2020.

Prostor, kde se děti učí pro život...
ne pro školu nebo učitele

Naším cílem je vychovávat zdravě odvážné děti, které:

Jsou otevřené a vidí svět v souvislostech.

Přirozeně si vždy vytváří vlastní názor.

Umí spolupracovat a nebojí se chyb.

Ví, jak řešit konflikty a různé překážky.

Jsou empatické a solidární se slabšími.

Nejbližší akce

Zveme Vás srdečně na akce Na Dědině a těšíme se na setkání!

Momentálně nejsou k dispozici žádné akce.

Náš tým