Podívejte se na aktuální AKCE, které připravujeme. Více informací ZDE.

Projekty Základní školy Na Dědině

 

Rozvoj anglického jazyka v kontextu výuky IT a zvýšení povědomí o evropském dědictví a rozmanitosti na Základní škole Na Dědině.

2021-1-CZ01-KA122-SCH-000019010

Odborné učebny ZŠ Na Dědině s.r.o.

Základní škola Na Dědině s.r.o. v roce 2020 realizovala projekt zaměřený na rozvoj kvalitního vzdělávání, díky kterému v základní škole vznikli 2 nové odborné učebny. Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy v klíčových kompetencích – přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi a komunikace v cizích jazycích. V odborných učebnách je zavedena interaktivní praktická výuka a vzdělávací proces je nyní inovativní. První učebna je zaměřena na výuku přírodovědy a cizích jazyků, druhá učebna je určena pro výuku ICT a polytechnického vzdělávání.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010596