Podívejte se na aktuální AKCE, které připravujeme. Více informací ZDE.

Dětská skupina Barvínek 

Barvínek je skupina pro děti ve věku od 4 let až do nástupu do školy.

Dětská skupina Barvínek je smíšená skupina 15 dětí ve věku od 4-6 let.

V letošním roce bude děti provázet téma: Cestujeme kolem světa

„Rozhlédni se tu a tam, uvidíš, že nejsi sám. Všude je tu velký svět, pojď si o něm vyprávět…“

Cílem je přiblížit dětem život v různých částech světa a seznámit je s odlišnými životními podmínkami.

Program pro předškolní skupinu Barvínek  školní rok 2022/2023:

brzy zveřejníme...

Rodinná atmosféra

Partnerský přístup

Častý pobyt venku

Důraz na učení prožitkem a s radostí

Kolektiv 12 - 15 dětí

Prvky Montessori výuky

Školkovné v Barvínku 2023/2024

Školkovné je hrazeno formou členských příspěvků do spolku. 

Celotýdenní docházka 4 500 Kč/měsíc

3 dny v týdnu 4 300 Kč/měsíc

2 dny v týdnu 4 000 Kč/měsíc.

 

 

Školkovné v Barvínku 2022/2023

Školkovné je hrazeno formou členských příspěvků do spolku. 

Celotýdenní docházka 3 900 Kč/měsíc

3 dny v týdnu 3 500 Kč/měsíc