Školné v základní škole

Školné je 5 000 Kč/měsíc a zahrnuje:

  • výuku a učební pomůcky (mimo učebnic a pracovních sešitů),
  • angličtinu od 1. třídy každý den,
  • exkurze do firem, muzeí (min. 1x za měsíc),
  • školní knihovnu, přístup k učebnicím a dalším materiálům,
  • návštěvy zajímavých lidí ve škole,
  • možnost pobytu dítěte ve škole a kreativní družině od 8:00 - 16:00.